โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ไม่มีการสอบวัดความรู้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

การยื่นสมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ให้สมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย เตรียมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4

PLC ผู้บริหาร ครูและ

Read more

งานคลีนิกสุขภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ได้ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง โรคระบบทางเดินหายใจ ฝุ่น Pm2.5 และ Co-vid

งานคลีนิกสุขภาพโรงเร

Read more

ผอ.อิสรภาพ จินาอิ นำคณะครู บุคคลากรและนักเรียนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุ

Read more