โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย เตรียมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4

PLC ผู้บริหาร ครูและ

Read more

งานคลีนิกสุขภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ได้ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง โรคระบบทางเดินหายใจ ฝุ่น Pm2.5 และ Co-vid

งานคลีนิกสุขภาพโรงเร

Read more

ผอ.อิสรภาพ จินาอิ นำคณะครู บุคคลากรและนักเรียนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุ

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนเตรียมอุมศึก

Read more