ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง เรื่อง การกำชับนักเรียนในการเรียนช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2021

ขอความร่วมมือจากผู้ป

Read more

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เริ่มเรียน Online

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

ประกาศเรื่องการสอนชดเชยของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ประกาศเรื่องการสอนชด

Read more

แจ้งให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ที่จะมารายงานตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

แจ้งให้ผู้ปกครองทุกท

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ไม่มีการสอบวัดความรู้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more