คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง/ประกาศเอกสาร/ดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง หน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
ข่าวกิจกรรมคำสั่ง/ประกาศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ยินดีต้อนรับนายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประกาศ การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read More