โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประกาศ การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more