ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more

ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง หน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ยินดีต้อนรับนายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประกาศ การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more