คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง/ประกาศ

แนวปฏิบัติการสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Read More
คำสั่ง/ประกาศเอกสาร/ดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง หน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More