แนวปฏิบัติการสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
คำสั่ง/ประกาศ

แนวปฏิบัติการสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
คำสั่ง/ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน
คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2567
เอกสาร/ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2567

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ช่องทางการติดต่อ โทร 053713014 อีเมล์ Tupc@tupc.ac.th เว็บไซต์ www.tupcr.ac.th

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา