เกี่ยวกับโรงเรียน

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางกนกพร สันหมุด

นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิม

นายนัทธพงศ์ รักยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ์

นายอนุศักดิ์ พิมพ์เงิน

นางสาวศุทธิณี คำอิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายวุฒิชัย ต๊ะยาย

นายวชิรวิชญ์ บุญมา

นางภัทรานิษฐ์ วรากุลพิชัย

นางวาทินี ใจหงษ์

นางสนธยา ตาหล้า

นางสุรีย์ฉาย เพชรประดับ

นางภัทราภรณ์ รัตน์อารีย์

นายธนวัฒน์ สุภารัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายศราวุธ ชาชุมวงศ์

นางสาวศรัญญา จุลศรี

นางวรภร ศรีชญธนัตถ์

นางชิชาญา กิตติธินาโชติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชุมพล ใจอุ่น


นายนิกร ก้อนแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวรพิชญา รวยวัฒนรัช

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายมารุต ศาสตร์ขำ


นายประจักษ์ ทาก๋อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์

นางสาวฐิติมา สังข์ทองนางสาวปรียานุช คำหล้าทราย


เจ้าหน้าที่/บุคลากร


ว่าที่ ร.ต.หญิง อจลญา วงค์อุ่น

นางสาวนิตยา ไกลถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *