ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวิเชียร มังคละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางกนกพร สันหมุด

นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิม

นางพิมพรรณ มณีมูล

นางสุฎาพร ศรีมงคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ์

นายอนุศักดิ์ พิมพ์เงิน

นางสาวศุทธิณี คำอิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายวุฒิชัย ต๊ะยาย

นายวชิรวิชญ์ บุญมา

นางภัทรานิษฐ์ วรากุลพิชัย

นางวาทินี ใจหงษ์

นางสนธยา ตาหล้า

นางสุรีย์ฉาย เพชรประดับ

นางภัทราภรณ์ รัตน์อารีย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายอำนวย ใจมิภักดิ์

นายศราวุธ ชาชุมวงศ์

นางสาวศรัญญา จุลศรี

นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชุมพล ใจอุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายธนันท์ชัย จันทร์หล้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายมารุต ศาสตร์ขำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์

นางธัญพิมล สุวรรณ์พักตร์

นายอภิสิทธิ์ นวลคำวัง

นางสาวปรียานุช คำหล้าทราย

นางสาวฐิติมา สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่/บุคลากร


นางสาวจันทร์นิภา มุกนามเมือง

นางสาวนิตยา ไกลถิ่น

นางสาวเวธิตา เทพสิงห์

ว่าที่ ร.ต.หญิง อจลญา วงค์อุ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *