คำสั่ง/ประกาศ

แจ้งการปิด-เปิดเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ถ.ศรีเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการปิด-เปิดเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งการปิด – เปิดเรียน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ และปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้
– วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
– วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

ดังนั้น ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านได้ช่วยกรุณาดูแลบุตรหลานของท่านในช่วง ปิดภาคเรียนนี้อย่างใกลัชิด ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สารเสพติดรวมถึงการไปแหล่งมั่วสุม และการพนันต่างๆ โดยผู้ปกครองสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้
โรงเรียนหวั่งเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะ ได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดียิ่งอย่างเช่นเคย และขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ ( นายวิเชียร มังคละ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๔-๖๔๔๐ , 0๖๑-๕๔๙-๓๖๒๒ โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๖๔๔๐
E-mail: tupcrtupcr@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *