เกี่ยวกับโรงเรียน

เพลงมาร์ช บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา

มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

**********************

            (พร้อม)  เราน้ำเงิน-ชมพู หญิงชายดูสง่า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เชียงราย

                        ** สถาบัน จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคน พวกเราเริ่มต้นอย่างมีวินัย

                        คือพลัง ก้าวเดินด้วยความมั่นใจ ความพร้อมเพรียงยิ่งใหญ่ เพื่อไทยพัฒนา

                                    เอกลักษณ์ แห่งเชียงราย  เรายึดมั่นคงไว้ ผลดีดังใฝ่ปรารถนา

                                    ธงชัยโบกสะบัด พระเกี้ยวเด่นชัด วัฒนา

สัญลักษณ์ล้ำค่า คู่เรา (ซ้ำ **)

            (พร้อม) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

                        *** ดั่งสายโลหิตเดียว ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพู เด่นพราว

                        จรัสแสง  แวววาว พร้อมก้าวเดินไป ให้ถึงจุดหมาย

                                    เราจัก สมัครสมาน ร่วมปณิธาน อันยิ่งใหญ่

                                    เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ให้ธำรง คงไว้  ตลอดกาล  (ซ้ำ ***)

บทสวดมนต์ประจำวัน

อะระหังสัมมา  สัมพุทโธ  ภะคะวา           

พระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์  ดับเพลิงกิเลสทุกข์สิ้นเชิง 

ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ               

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน     (กราบ)

            สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม     

พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง  นะมัสสามิ                                  

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม     (กราบ)

            สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ     

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า   ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง  นะมามิ                          

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์     (กราบ)   

บทแผ่เมตตาประจำวัน

สัพเพสัตตา                               สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิดแก่เจ็บตาย  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อเวรา  โหนตุ                             จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่างได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา  โหนตุ                     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีความทุกข์กาย  ทุกข์ใจเลย

อนีคาโหนตุ                               จงเป็นสุขเถิดอย่างได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขขี  อัตตานัง  ปริหะรันตุ           จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น

เทอญ…..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *