ประกาศเรื่องการสอนชดเชยของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ประกาศเรื่องการสอนชด

Read more

แจ้งให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ที่จะมารายงานตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

แจ้งให้ผู้ปกครองทุกท

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ไม่มีการสอบวัดความรู้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

การยื่นสมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ให้สมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

Read more

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more