การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่

วันที่ 2 เดือนตุลาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่และกรอบแนวทางการประเมินภายนอกรอบสี่ โดย ศึกษานิเทศก์ นางวารุจี วุฒินนท์ชัย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ สพม.36

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น