การยื่นสมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ให้สมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ประกาศจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 การยื่นสมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ให้สมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ใบสมัคร ม.1

https://forms.gle/WuWDVVZj6FMH7HbC7

ใบสมัคร ม.4

https://forms.gle/ixNcvhuLtceoEjcV8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น