ขอแสดงความยินดี คณะครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดี คณะค

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

Read more

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษ

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย เตรียมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4

PLC ผู้บริหาร ครูและ

Read more

งานคลีนิกสุขภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ได้ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง โรคระบบทางเดินหายใจ ฝุ่น Pm2.5 และ Co-vid

งานคลีนิกสุขภาพโรงเร

Read more

ผอ.อิสรภาพ จินาอิ นำคณะครู บุคคลากรและนักเรียนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุ

Read more